בחר מכשיר
מפה
הזמנות
משתמש אורח
שינוי ססמא
שליחת הודעה
הוספה או הסרה של נקודות ציון
עדכון תיאור מסלול
ביטול
מכשירים פעילים
המכשירים שלי
בחרו מכשיר לצפיה במיקומים וכלים נוספים
Only Viewer
מכשירים לא פעילים
המכשירים שלי
Only Viewer
0
כל המסלולים
העלה קובץ
ניתן להעלות קבצי GPX או KML ליומן המסע
על שם הקובץ להכיל אותיות לטיניות בלבד
שימו לב שטעינת קובץ המכיל מעל 1000 נקודות יכביד על המפה.

אם בכוונתכם לסנכרן את המסלול לאינריץ על כל מסלול להכיל מקסימום 200 מיקומים!
0
שכבות
מכשירים פעילים
מכשירים לא פעילים
מסלולים
חיפוש במפה- הקלידו את שם המקום ולחצו ENTER לאחר מכן ביחרו את הערך מהרשימה והמקום יוצג במפה. לביטול או חזרה לחצו ESC
מדידת מרחק - סמנו על המפה מיקומים וקבלו מרחק בינהם. לחיצה כפולה תסיים את שרטוט המסלול הנמדד. לחיצה על ESC ליציאה ואיפוס.
רענן מפה
Help
Choose Devices
Choose a Layer
Manual Layer
×
GPX KML
הוספת נקודת ציון חדשה לסוף המסלול - לחץ על המפה במיקום הרצוי.
הזזת נקודת ציון קיימת - יש לגרור את הדגל למיקום הרצוי.
הוספת נקודת ציון חדשה באמצע המסלול -לחיצה על סימון '+' תפתח חלון הוספת נקודת ציון בין שתי נקודות קימות, לאחר מכן לחץ על המפה במיקום הרצוי.
מחיקת נקודת ציון - לחץ על X ליד נקודת הציון למחיקה.
ביטול
שמור
מיקומים
זמן DST תוכן ההודעה מידע נוסף
×
×
מרחק מצטבר בקמ מסומן על המסלול
טוען מיקומים למפה
פרטים נוספים
שליחת הודעה
×
מייל השולח
מידע
כתובת השולח. שדה זה נועד לאפשר השבה להודעה מהמכשיר הלוויני בקלות. ניתן לכתוב כתובת מייל או טלפון כולל קידומת מדינה לדוגמא +972539820078.
טקסט ההודעה - רצוי באנגלית 160 תווים שנותרו
מידע
במכשירי מסנגר קבלת ההודעה תגרע את כמות הבייטים בהודעה מהמכסה החודשית
אורך הודעה מירבי באנגלית 160 תווים. מומלץ לכתוב באנגלית תמיד.
במידה וכותבים בעברית אורך הודעה מקסימלי הינו 70 תווים! שימו לב שהקאונטר מורה על מעל 95 תוים שנשארו. שימו לב שניתן לקרוא עברית רק באפליקציה הסלולרית בחיבור בלוטוס למסנגר
חזרה
שלח הודעה
פרטי חירום
×
שמור
תפוצת הודעות
×
כלים
×
שינוי תדירות עיקוב
עדכן
מוד עיקוב
התחל עיקוב
עצור עיקוב
שם תצוגה
עדכן
אתר מיקום נוכחי
העתק הודעות בין מכשירים
עדכן משתמש מטייל
שימוש נתונים
שתף
הגדרות מפה
×
מספר הודעות לטעינה בכניסה(0 = all)
תדירות סנכרון
שפה
זמן תצוגה
הצג עזרה
הצג
הסתר
שעון קיץ
פעיל
ברירת מחדל בכתובת השולח להודעות טקסט
מכשירים לא פעילים
הסתר
סוג מפה
הצג הודעות טקסט בלינק ציבורי
לא פעיל
הצג "שלח הודעה" בלינק ציבורי
שינוי ססמא
שמור
שינוי ססמא
×
שנה
הסיסמה שונתה בהצלחה
העתק הודעות בין מכשירים
×
שתף
×
קישור ציבורי
שימוש נתונים
×
עזרה
×
לחצו על האייקון של התפריט שנמצא על לשונית המיקומים להצגת כל המיקומים של המכשיר. לחצו שוב על חלון המכשיר בפאנל הצדדי כדי לחזור לתצוגת המיקומים המוגדרת בכניסה.
שינוי הגדרות עיקוב , התחלת עיקוב וסיום עיקוב ניתן לבצע מרחוק דרך תפריט כלים.
ניתן לשנות מטייל בתפריט כלים. חפשו את המטייל לפי כתובת האימייל שלו. במידה ולא קיים במערכת הזינו את פרטי המטייל ולחצו לשמירה.
ניתן לשנות ססמא מתוך תפריט הגדרות המפה
סנכרון המפה בודק האם התקבלו מיקומים והודעות חדשות מאז שנכנסתם למפה.
אם יימצאו מיקומים והודעות חדשות הם ייתוספו למפה בעת סנכרון.
בתחתית המפה בפינה תמצאו כפתור לפתיחת תיבת ההצעות לשיפור.
כל ההגדרות האיזוריות ניתנות להגדרה בתפריט הגדרת מפה בתחתית המפה
ניתן לשנות את מספר המיקומים שנטענים בכניסה ראשונה בתפריט הגדרות מפה
ניתן לראות את כל ההזמנות שלכם בלשונית ההזמנות שנמצאת בחלק העליון של המפה.
לשונית הזמנות מופיעה רק כאשר מוגדר לכם תפקיד מזמין
הצעות ייעול
×
שלח
תודה רבה. אנחנו תמיד שמחים לקבל הערות ועובדים כל הזמן על שיפורים ליומן המסע. ההערות שלכם עוזרות לנו מאוד לעשות זאת.
בניה מחדש של קובץ המסלול
×
This GPX file has waypoints, which is more than 500 maximum number of waypoints allowed by this system. We can re-construnct a new file for you with 500 waypoints
שלח
תודה רבה. אנחנו תמיד שמחים לקבל הערות ועובדים כל הזמן על שיפורים ליומן המסע. ההערות שלכם עוזרות לנו מאוד לעשות זאת.
עדכן מטייל
×
הזן כתובת מייל מחפש
חפש
שם פרטי
שם משפחה
כתובת
נייד
עדכן מטייל
מטייל עודכן בהצלחה
שמור מיקומים כ GPX
×
שם תצוגה מזמין מכשיר
חזרה לרשימת המכשירים
שם הקובץ יכל להכיל רק "a-z", "0-9" OR "-"
שמור
קובץ GPX נוצר בהצלחה. אתם יכולים לצפות, לערוך ולהוריד את הקובץ מפאנל המסלולים בצד שמאל.
קובץ מסלול למיקומים של display name ייווצר עם Waypoints ו- display name TrackPoints. האם אתם בטוחים שברצונכם לשמור את הקובץ?לאחר שמירת המסלול ניתן יהיה לצפות, לערוך ולהוריד את המסלול מרשימת המסלולים בפאנל בצד שמאל.
המשך
טוען
לא נמצאו מיקומים ליצירת קובץ מסלול למכשיר.
שמור מיקומים כ GPX
×
שם הקובץ יכל להכיל רק "a-z", "0-9" OR "-"
שמור
Layer created successfully, you can see and download you file from Layers tab at left panel.
מזער
טוען
לא נמצאו מיקומים ליצירת קובץ מסלול למכשיר.
Group Action
×
Back to choose layer
ID Name Options
Layer Rules
×
האם אתם בטוחים?
פעולה זו עשויה להיות כרוכה בתשלום
שימו לב שפעולה זו תיקלט במכשיר רק כאשר המכשיר דלוק. כאשר המכשיר דלוק הוא יתחבר לשרת כל 20 דקות להורדת פקודות ומידע
המשך
ביטול