Välj enhet
KARTA
ORDER
Gästanvändare
Ändra lösenord
Meddela
Lägg till eller ta bort waypoints
Uppdatera spårbeskrivning
Annullera
Aktiva enheter
Mina enheter
Välj enhet för att se platser och ytterligare verktyg
Only Viewer
Inaktiva enheter
Mina enheter
Only Viewer
0
Spår
Ladda upp fil
Du kan ladda upp GPX- eller KML-filer till kartan.
Filnamnet måste innehålla endast bokstäver.
Observera att uppladdning av en fil som innehåller mer än 1000 poäng gör kartan svår att ladda.

Om du planerar att synkronisera rutten till InReach, måste varje rutt ha högst 200 platser!
0
Skikten
Aktiva enheter
Inaktiva enheter
Spår
Sök i karta - Skriv platsen du söker efter och tryck på enter. Välj från listan. Tryck på ESC för att avsluta.
Mät avstånd - klicka på kartan för att skapa punkter och mäta avståndet mellan dem. Dubbelklicka när rutten skapade. Tryck på ESC för att avsluta.
Uppdatera karta
Help
Choose Devices
Choose a Layer
Manual Layer
×
GPX KML
Lägg till ny waypoint - klicka på kartan.
Uppdatera existerande waypoint - dra flaggan till önskad position.
Lägg till ny waypoint mellan befintliga waypoints - klicka på '+' och klicka på kartan för att välja plats.
För att radera waypoint - klicka på X bredvid den waypoint du vill radera.
Annullera
Spara
pos.
Tid DST Meddelandetext Extra info
×
×
km steg markerade på leden
Laddar karta...
Extra detaljer
Meddela
×
Avsändarens adress
Information
Fyll i avsändarens adress för att låta enheten svara enkelt på ditt meddelande.
meddelandetexten 160 tecken kvar
Information
Skriv meddelandeteksten här. Observera att mottagna meddelanden förbrukar data från enhetens datapaket.
Tillbaka
Skicka meddelande
SOS-Detaljer
×
Spara
Snabbmeddelanden
×
Verktyg
×
Ändra spårintervall
Uppdatering
Spårning
Börja spåra
Sluta spåra
Visningsnamn
Uppdatering
Begär enhetens position
Kopiera meddelanden mellan enheter
Uppdatera användare
Dataanvändning
Dela med sig
Kartinställningar
×
Antal positioner att ladda vid inloggning(0 = all)
Uppdateringsintervall
Språk
Lokal tid
Assistant vid inloggning
Visa
Dölja
Sommartid
Aktiva
Avsändare E-post eller telefon
Visa inaktiva enheter
Dölja
Karttyp
Visa meddelande till gästanvändare
Inaktiv
Visa "Skicka meddelande" -knappen i delningslänken
Ändra lösenord
Spara
Ändra lösenord
×
Ändra
Lösenordet har ändrats
Kopiera meddelanden mellan enheter
×
Dela med sig
×
Dataanvändning
×
assistans
×
På enhetens panel trycker du på enhetens område för att visa alla platser. tryck på rubriken Aktiva enheter för att gå tillbaka till förinställningsinställningarna.
Du kan göra allt detta i verktygsmenyn längst upp på kartan.
Du kan ändra resenären från verktygsmenyn ovanpå kartan.
Du kan ändra lösenord från kartinställningsmenyn.
Synkroniseringskarta kommer att kontrollera om det finns nya platser och meddelanden sedan du loggade in.
Det lägger till alla nya platser och meddelanden till kartan.
I nedre hörnet hittar du ikonen för att öppna förslagsdialogrutan.
Alla regionala inställningar kan ställas in i kartinställningsmenyn
Du kan ange antalet platser som laddas vid inloggning från kartinställningsmenyn
Alla dina beställningar finns i orderfliken överst på kartan.
förbättringsförslag
×
Skicka
Tack för dina förslag

Vi har utvecklat den här applikationen för att svara på våra kunders behov och ditt förslag kan hjälpa oss att förstå vad som är nästa saker vi behöver göra!
Konstruera din GPX-fil på nytt
×
This GPX file has waypoints, which is more than 500 maximum number of waypoints allowed by this system. We can re-construnct a new file for you with 500 waypoints
Skicka
Tack för dina förslag

Vi har utvecklat den här applikationen för att svara på våra kunders behov och ditt förslag kan hjälpa oss att förstå vad som är nästa saker vi behöver göra!
Uppdatera användare
×
Vänligen skriv in e-post Söker...
Sök
Förnamn
Efternamn
Adress
Mobil
Uppdatera användare
Användare Uppdaterad
skapa GPX
×
Visningsnamn Beställare Enhet
Tillbaka till enhetslistan
filnamn kan bara innehålla "a-z", "0-9" ELLER "-"
Spara
GPX-fil skapad med framgång, du kan se och ladda ner din fil från SPÅR fliken på vänster panel.
En GPX-fil med platser för visningsnamn skapas med Waypoints och visningsnamn TrackPoints. Är du säker på att du vill spara filen? Efter att du har sparat kan du se och ladda ner filen från SPÅR flik på vänster panel.
Fortsätta
Läser in
Tyvärr, ingen plats hittades för att skapa gpx-fil
skapa GPX
×
filnamn kan bara innehålla "a-z", "0-9" ELLER "-"
Spara
Layer created successfully, you can see and download you file from LAYER tab at left panel.
Stäng
Läser in
Tyvärr, ingen plats hittades för att skapa gpx-fil
Group Action
×
Back to choose layer
ID Name Options
Layer Rules
×
Är du säker på att du vill göra det?
Denna åtgärd kan ta ut extra kostnad
Den här funktionen kan ta upp till 20 minuter att ses på enheten och kommer bara att tas emot om enheten är PÅ
Fortsätta
Annullera